Begin- en einduren van de lessen :

maandag 8.50     tot 15.40 uur

dinsdag 8.50 tot 15.40 uur

woensdag 8.50 tot    11.35 uur

donderdag 8.50 tot 15.15 uur

vrijdag 8.50 tot 15.15 uur.    

Het blauwe schoolpoortje gaat open 15 minuten voor aanvang van de lessen, 's morgens om  8.35 uur en 's middags om 12.45 uur.

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school aanwezig zijn. 

Vroegtijdig verlaten van de school :

4 Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur of verantwoordelijke leerkracht. (steeds schriftelijk en ondertekend door ouder(s)en verantwoordelijke)
4 Leerlingen die om een gegronde reden de school voor het einde der lessen dienen te verlaten, vragen hiervoor de toelating. (schriftelijk en ondertekend door ouder(s))

 


Terug