Info voor ouders, september 2003

Jaarlijks is er in september een avond  om de ouders van de kleuter- en lagere school te informeren over de werking van de school.

Onderstaande foto's werden in september 2003 gemaakt in het eetzaaltje boven met de ouders van de kleuters.


Terug