Schoolreis kleuters naar de GELO, juni 2007.

Onze kleuters trokken blijgezind samen met enkele ouders naar de Gelo in  Martenslinde.

In de nieuwe shuttle, het treintje van de stad Bilzen, was het pret alom. Het werd een leuke en zonnige dag.

( Enkele ouders beloofden mij foto's  te sturen om te publiceren op deze site.)


Terug