Begin- en einduren van de lessen

Aanvangs- en einduur van de lessen :

 

maandag 8.50  tot 15.40 uur

dinsdag 8.50 tot 15.40 uur

woensdag 8.50 tot  11.35 uur

donderdag 8.50 tot 15.15 uur

vrijdag 8.50 tot 15.15 uur

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. 

Om veiligheidsredenen ( zodat geen kleuters de straat op kunnen) wordt de schoolpoort afgesloten na aanvang van de lessen. U kan aanbellen aan de voordeur indien nodig.

Vroegtijdig verlaten van de school :

4
Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur of verantwoordelijke leerkracht. (steeds schriftelijk en ondertekend zowel door ouders als verantwoordelijke toestemming vragen )
4
Leerlingen die om een gegronde reden de school voor het einde der lessen dienen te verlaten, vragen hiervoor de toelating. (schriftelijk ondertekend door de ouder(s))

 Op schoolvrije dagen is de kinderopvang niet geopend.


Terug