Kosteloosheid basisonderwijs.

Kosteloos basisonderwijs

 

Via de pers hebt u wellicht ook gehoord dat basisscholen vanaf 1 september 2007 Ďkosteloosí onderwijs moeten verschaffen. Dit roept bij vele ouders veel verwachtingen maar ook heel wat vragen op. Daarom willen we dit toch even toelichten.

Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van hun krappe financiŽle situatie hun zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan. Daarom stelt de minister nu dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen kosteloos moet zijn. Dat wil zeggen dat wij als basisschool bepaalde zaken niet meer mogen verrekenen in uw schoolrekening. Het gaat dan onder andere om schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, handboeken, meetmateriaal, passer, atlas Ö (een volledig lijstje kan u hieronder vinden).

Als school staan we achter de maatregel omdat onderwijs er is voor elkeen. Ook voor kinderen van minder bemiddelde gezinnen.

Wil dit zeggen dat u volgend jaar geen enkele schoolrekening meer krijgt? Toch niet. De minister erkent dat scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de strikte eindtermen (zeg maar: de minimumdoelen) te maken hebben. Denk hierbij aan schoolzwemmen, museumbezoek, schoolreizen. Of bijkomende diensten waarop u als ouder toch rekent, en hiervoor ook wil betalen: opvang, overblijven tijdens de middag, schoolzwemmen, toneel, tijdschriften,Ö De   scholen zullen deze onkosten wel aanrekenen. Over die zaken hebben we immers afspraken gemaakt met de schoolraad. De school kan immers niets volledig gratis doen.

In de pers hebt u misschien ook gehoord dat de minister ook maxima wil opleggen. Dat wil zeggen dat een schoolrekening niet boven een bepaald bedrag mag gaan. Maar die maxima gelden nog niet voor het komende schooljaar en de gevraagde sommen in onze school blijven ver onder de door de minister voorgestelde maximumbedragen.

 

 

 

 

Bijlage: Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.

 

Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs.  Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school.

De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking.  Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)

Toestellen (ET LO 1.9)  

Klimtoestellen (ET LO 1.14)

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) 

Boeken (OD NL 3.4)

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)

Kinderromans (ET NL 3.5)

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)

Passer (ET WIS 3.5)

Globe (ET WO 6.2)

Atlas  (ET WO 6.11)

Kompas (ET WO 6.3)

Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)

Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)

Infobronnen (OD NL 3.4)

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorieŽn worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.      

Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.

Schrijfgerief

Tekengerief

Knutselmateriaal

Constructiemateriaal

Planningsmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmaterialen

Handboeken,  schriften,  werkboeken en Ėblaadjes,  fotokopieŽn, software...

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal

Multimediamateriaal  

Meetmateriaal

Andere 

 

 BIJLAGE 2 :

 

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld


Bijlage 2 bij persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
datum: 27 juni 2007


Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal
Handboeken, schriften, werkboeken en Ėblaadjes, fotokopieŽn, software
ICT-materiaal
Informatiebronnen
Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Tekengerief
Atlas
Globe
Kaarten
Kompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine


Terug