Hoog in de toren 2006

Monumentenwacht Vlaanderen bracht op een koude ochtend een bezoek aan onze parochiekerk.

Hoog in de toren controleerden zij of alles nog stevig op zijn plaats zit, de leien, het kruis , ...

Je moet maar durven ... De kerktoren van Mopertingen is 41 m hoog !


Terug